Internationalisering av system för kostnadseffektiv elbilsladdning

Reference number
Coordinator CACHARGE AB
Funding from Vinnova SEK 290 000
Project duration March 2017 - May 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Syfte: Identifiera vilka europeiska marknader som är mest relevanta för CaCharges laddlösning. Målsättning: 1. Analysera och utse de 3-5 mest relevanta Europeiska marknaderna för CaCharges lösning 2. Genomför djupanalys för att avgöra vilken ordning CaCharge skall expandera på de utvalda marknaderna. 3. Skapa en effektiv lanseringsplan för CaCharges laddlösning på den norska marknaden. Utfall: Fem marknader är identifierade och rangordnade, därtill är en introduktionsplan för Norge framtagen.

Expected results and effects

De mest relevanta länderna har identifierats och utvärderats enligt följande kriterier; antal elbilar och dess prognostiserade tillväxt, andel ”offstreet” parkeringsplatser och landets parkeringsstruktur samt tillgängliga subventioner för elbilar och laddinfrastruktur. Rangordningen och utfallet blev 1. Norge 2. Tyskland 3. UK 4. Nederländerna 5. Frankrike. Innan projektets utfall hade CaCharge en annan bild av ländernas prioritet och rangordning. Projektet har såldes bidragit till en ökad kunskap och värdefull förädling av bolagets etableringsplan.

Planned approach and implementation

1.Övergripande analys av behovet av laddtjänster i relevanta europeiska länder: Detta genomfördes genom intern marknadsanalys med hjälp av branschexperter. 2.Djupanalys av marknaden för laddtjänster i utvalda länder Detta genomfördes primärt genom marknadsanalys tillsammans med Business Sweden. Intervjuer och samarbete utfördes med Business Swedens lokala kontor. 3. Strategi för marknadsintroduktion Norge Detta genomfördes genom marknads- och kundanalys samt genom intervjuer med individer verksamma inom den norska elbilsbranschen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.