Internationalisering av svensk förskola

Reference number 2014-03768
Coordinator VERBALA STIGAR FÖRSKOLOR AKTIEBOLAG - BRÄNNINGEVÄGENS FÖRSKOLA
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration October 2014 - February 2016
Status Completed
Venture Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Call Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Purpose and goal

Projektets syften och mål har uppnåtts. Verbala Stigar Förskolor Aktiebolags unika koncept har utvecklats och anpassats med en tjänstedesign för en internationell definierad marknad. För Nordirland har en pilot tagits fram, samt en arbetsmodell som även är möjlig att anpassa till andra internationella marknader. Projektet har tagit fram en vetenskaplig kortfattad beskrivning av det unika arbetssättet i svensk förskola. En paketering av svensk förskola har tagits fram baserad på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund samt internationella jämförelser.

Results and expected effects

Projektet har medfört att pedagogisk forskning, tjänsteinnovation och företagande konceptualiserat svensk förskola för en internationell marknad - ´Playing learning preschool´. En metod för tjänstedesign för förskola för en internationell marknad har tagits fram. En konkret plan har färdigställts som möjliggör en etablering i Nordirland. Metodbeskrivningen ´RUS´ av Verbala Stigars koncept har vidareutvecklats. Projektets resultat har uppmärksammats vid internationella konferenser och i svenska facktidningar. Uppmärksamheten har bidragit till ett bokkontrakt.

Approach and implementation

Upplägget har utgått från tre genomförandeblock; konceptualisering av svensk förskola, identifiering av Verbala Stigars unikheter och kompetenser samt marknadsanpassning och konceptdesign. Samtliga delar har genomförts, även om vissa block har krävt något mer tid jämfört med ursprunglig planering. Resultat har uppnåtts i samtliga genomförandeblock i enlighet med projektets syfte. Samarbetet mellan akademi, förskola och konsultföretag har givit nya infallsvinklar och nytänkande vilket har varit framgångsrikt för projektets utfall.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.