INTERFACE bokprojekt

Reference number
Coordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för industriell organisation och produktion
Funding from Vinnova SEK 675 000
Project duration September 2008 - October 2009
Status Completed