Interaktivt simuleringsverktyg för ingenjörer och designers

Reference number
Coordinator Algoryx Simulation AB
Funding from Vinnova SEK 1 307 700
Project duration December 2011 - November 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet har varit att göra simuleringar tillgängliga för bredare användargrupper än de specialister som idag dominerar området i industrin. Vi vill på detta sätt bidra till att simuleringsverktyg transformerar produktutvecklingsprocesserna. Målet, som också har uppnåtts, har varit att utveckla en demonstrator med just dessa egenskaper, som möjliggör såväl konceptutveckling och industridesign som mekanisk konstruktion och optimering i en och samma miljö. Modellerna kan dessutom återanvändas i realtidssimulatorer och för 3D-utskrifter.

Results and expected effects

Den demonstrator som har utvecklats visar att metodiken med realtidssimulerad fysik fungerar väl för integration i 3D-CAD och välkomnas positivt av våra tidiga försöksanvändare. Demonstratorn produktifieras och lanserar globalt under 2013.

Approach and implementation

Kopplingen mellan CAD och simulering har traditionellt cykeltider om många timmar, dygn eller veckor, medan vårt verktyg är inriktat på full interaktivitet och cykler om minuter. Det har dels varit tekniska utmaningar i hur C++/C#-bindningar, synkronisering av data, och realtidsgrafik ska hanteras, men främst har det varit en utmaning att specificera basfunktionalitet och arbetsmetodik i verktyget. Detta har gjorts i en omfattande användarstudie och med designcentrerade metoder.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.