Interaktioner mellan olika glomerulära celltyper i njuren

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Funding from Vinnova SEK 2 973 796
Project duration October 2009 - March 2015
Status Completed