Intelligenta sårvårdsförband

Reference number
Coordinator ABSORBEST AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2014 - August 2015
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Strategic Innovation Program Electronic Components and Systems - call autumn 2014

Purpose and goal

Syftet var att utveckla demonstrationsprodukter av ett sårförband som kan mäta applicerat tryck. Vi har utvecklat tryckmätare för demonstration som är för engångsbruk. Syftet var även att nå marknadsacceptans genom att visa produkterna i fokusgrupper. En demonstrationsprodukt visades för en sjuksköterska med positiv feedback.

Results and expected effects

Resultaten visar att vårt koncept fungerar och vi har utvecklat en tryckmätningsprodukt som är tunn, flexibel avseddför engångsbruk och som kan mäta trycket på ett bra sätt. Reaktioner från sjuksköterskor har varit både att de intehar behov av detta, men också att denna produkt kan vara ett användbart verktyg för att linda till rätt kompression.

Approach and implementation

Specifikationen för trycksensorn sattes genom att se på användarnas behov. Teknisk utveckling av sensorn byggde på specifikationen samt en förstudie. Detta arbete gick som förväntat. En utvärderingsmetod för demonstratorerna togs fram och laboratoriemätningar gjordes för att verifiera funktionalitet hos sensorn. Konceptet diskuterades med sjuksköterskor och den utvecklade demonstratorn visades för en sjuksköterska.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.