Intelligent styrning av slaggers egenskaper för bättre miljö

Reference number 2014-01837
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Funding from Vinnova SEK 2 951 132
Project duration August 2014 - August 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Metallic material
Call 2014-00838-en

Purpose and goal

Projektet har syftat till att säkerställa en långsiktig avsättning av slagg från metallindustrin till mer avancerade applikationer än dagens. Följande delmål har ingått och uppståtts: 1) klargöra hur enskilda mineral/slagger påverkar de hydrauliska egenskaperna, 2) klargöra hur aktivering påverkar mineral/slagger, 3) klargöra hur enskilda mineral/slagger bidrar till vattenrening, 4) demonstrera effekt vid vattenrening, 5) tillämpa de resultat som framkommit i fullskala så att rätt egenskaper på slaggen säkerställs samt i miljötekniska applikationer.

Expected results and effects

Projektet har bidragit till att utveckla nya applikationer där slagg och kombinationer av slagg med andra material i betydligt ökad utsträckning finner tillämpning inom områden där hydrauliska egenskaper eftersträvas och för vattenrening. Projektetresultaten kommer i förlängningen stärka den svenska metallindustrin genom att nya typer av produkter erhålls. Parallellt med forskningsaktiviteter som bedrivits vid LTU och KTH har lyckade fullskaleförsök hos ett antal metallproducenter genomförts. Resultaten finns sammanställda i 7 olika publikationer.

Planned approach and implementation

I projektet har två forskargrupper (Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan) med väldefinierade men skilda kompetenser arbetat mot det gemensamma projektmålet att öka nyttiggörande av slaggresursen till mer avancerade tillämpningar än tidigare. Genom det flervetenskapliga angreppssättet har förutsättningar skapats för synergier bland annat i form av bred processkunskap. Tillsammans med ett aktivt deltagande från den svenska metallindustrin har projektet kunnat genomföras klanderfritt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.