Intelligent, högprestanda färdbromsmodul för tunga fordon

Reference number 2016-02538
Coordinator Haldex Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 8 133 000
Project duration August 2016 - January 2020
Status Ongoing
Venture Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Call FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Purpose and goal

I syfte att förbättra bromsprestanda på tunga fordon har ett koncept för en snabbverkande elektropneumatisk bromsstyrventil tagits fram. Initiala tester visar att bromsträckan kan reduceras avsevärt och därmed förbättra trafiksäkerheten. Behovet av en snabb färdbromsmodul anses mycket viktigt för att minska antalet trafikolyckor samt möjliggöra ett systemupplägg för framtidens automatiserade fordon. Målsättningen är också att möjliggöra en bättre integration av bromssystemet i den övergripande arkitekturen för fordonsdynamik.

Expected results and effects

En snabbare reglering av bromstrycket möjliggör bättre kontroll över fordonet, speciellt i nödsituationer och på halt underlag. Dagens pneumatiska system har en ganska stor tröghet i sin reglering vilket innebär att det är svår att utnyttja det maximalt tillgängliga greppet mellan däck och vägbana. En högprestanda färdbromsmodul med snabbare återkoppling till det övergripande fordonssystemet förväntas medföra bättre bromsprestanda, stabilitetsreglering och inte minst ge stöd för framtida funktioner i riktning mot automatiserade fordon.

Planned approach and implementation

Haldex kommer i detta projekt utveckla nästa generation av ventilteknologin tillsammans med forskare vid Chalmers och förutvecklings avdelningen på Volvo GTT. Ventilprototyper och styrsystem kommer att utvecklas för att säkerställa tillfredställande mognadsgrad av konceptet för vidare utveckling. Arbetet delas upp i olika arbetspaket med inriktning på såväl hårdvaruutveckling, mjukvaruutveckling, felsäkerhetsanalys, simulering, prototyptillverkning och fordonsprovning i realistiska miljöer. Examensarbete samt vetenskapliga artiklar kommer att innefattas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.