Integrering av solavskärmning i moderna isolerfönster

Reference number 2013-02614
Coordinator INWIDO SVERIGE AB
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration May 2013 - October 2013
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Planeringsbidraget syftade till att utvärdera problemen kring och möjligheterna med integrering av en solskyddslösning i moderna isolerfönster, samt den kommersiella potentialen hos en sådan produkt. Riskfaktorerna kring solskyddslösningen har identifierats och det nödvändiga fortsatta arbetet för att försäkra produktens funktion har klarlagts och budgeterats. En kostnadsanalys av produkten har även gjorts som jämförts med existerande lösningar och vägts mot den bedömda efterfrågan på marknaden av denna typ av produkt.

Results and expected effects

Projektarbetet har resulterat i identifieringen av riskfaktorerna vid en integrering av en solskyddslösning i moderna isolerfönster. Speciellt har den principiella problemställningen studerats och utvärderats. Nödvändigt fortsatt arbete för att kunna introducera produkten på marknaden har klarlagts och budgeterats. Genom projektet har tidigare ignorerade problemställningar hos moderna isolerfönster lyfts fram som kan förändra den konstruktionsmässiga designen i framtiden.

Approach and implementation

Projektet var från början upplagt för att besvara frågeställningarna man hade kring en integration av en solskyddslösning i ett isolerfönster. Under projektets gång identifierades problemställningar som visade sig vara långt mer avancerade än vad man hade trott från början. Det nödvändiga arbetet för att kunna introducera produkten på marknaden har klarlagts och därmed lagt grunden för ett möjligt utvecklingsprojekt. Projektet har även gett mycket värdefull information om moderna isolerfönsters funktion som inte planerades från början, vilket ses som positiva biresultat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.