Integrerat säkert avfallshanteringssystem för effektiv biogasproduktion

Reference number 2012-03202
Coordinator Linnéuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2012 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

i) att initiera och stärka det internationella samarbetet om forskning och innovation - detta mål har uppfyllts. Det är nödvändigt för att förbättra kommunikationen. (ii) att ge tillgång för de svenska aktörerna kunskap om den lokala marknaden - feasibilityrapporten på engelska och portugisiska ger detta. (iii) att upprätta ett hållbart samarbete - delvis gjort. (iv) att bygga demonstrationsanläggningar och stödja industrialiseringen - detta mål har inte inletts ännu. (v) att bidra till en hållbar miljöutveckling - arbetet är bara i dess början.

Results and expected effects

En försorteringsteknik för biogasproduktion, lagring, övervakning och ett system för tidig varning för självantändning har vidareutvecklats och implementering föreslagits. Behovet av utrustning för konstruktion av en industriell fullskale/demo anläggning för biogasproduktion har identifierats. Exportmöjligheter för produkter från Flexus Balasystem, Wastec och Minmancer samt biogas och sorteringsanläggning från Purac. ökad säkerhet i samband med transport, sortering, separering och lagring av fast avfall har diskuterat och balning systemet testats i laboratorium.

Approach and implementation

Kombinationen av forskare från tre universitet tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och även forskare/praktiker från Mindmancer var bra för projektet och med bygg-och design företag för anläggningar för avfallshantering, sorteringsutrustning, kompaktorer mm var nödvändigt för att lägga upp hanteringssytemet för avfallet inklusive avfallsföretaget KSRR gav bra resultat i förstudien natruligtvis med nödvändig hjälp från våra basilianska partners. Projektet var också av stor nytta SME-företaget LundaHydro and hjälp med företagskontakter från SSSE.

External links

Den svenska hemsidanProf. William Hogland+46 70 58 58 352 Marknad/FörsäljningSverige / Internationellt 0499-206 23 0708-111 995E-post till Lars. Jonas Fack Managing Director Phone: 046 19 19 07 E-mail: jonas.fack@purac.se Henry PerssonSveriges Tekniska ForskningsinstitutBox 857501 15 Borås Telefon: 010-516 50 00 henry.persson@sp.se The homepage in EnglishWilliam HoglandProfessor Linnaeus UniversityPhone: +46 (0) 480 44 67 21 Jan Fors Förbundschef Tel: 0480-45 91 09 E-post: jan.fors@ksrr.se Ann-Christin BayardVDTelefon: +46(0)480 49 15 25Mobil: +46(0)703 39 15 25E-mail: acb@sustainable-sweden.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.