Integrerat säkert avfallshanteringssystem för effektiv biogasproduktion

Reference number
Coordinator Linnéuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2012 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

i) att initiera och stärka det internationella samarbetet om forskning och innovation - detta mål har uppfyllts. Det är nödvändigt för att förbättra kommunikationen. (ii) att ge tillgång för de svenska aktörerna kunskap om den lokala marknaden - feasibilityrapporten på engelska och portugisiska ger detta. (iii) att upprätta ett hållbart samarbete - delvis gjort. (iv) att bygga demonstrationsanläggningar och stödja industrialiseringen - detta mål har inte inletts ännu. (v) att bidra till en hållbar miljöutveckling - arbetet är bara i dess början.

Results and expected effects

En försorteringsteknik för biogasproduktion, lagring, övervakning och ett system för tidig varning för självantändning har vidareutvecklats och implementering föreslagits. Behovet av utrustning för konstruktion av en industriell fullskale/demo anläggning för biogasproduktion har identifierats. Exportmöjligheter för produkter från Flexus Balasystem, Wastec och Minmancer samt biogas och sorteringsanläggning från Purac. ökad säkerhet i samband med transport, sortering, separering och lagring av fast avfall har diskuterat och balning systemet testats i laboratorium.

Approach and implementation

Kombinationen av forskare från tre universitet tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och även forskare/praktiker från Mindmancer var bra för projektet och med bygg-och design företag för anläggningar för avfallshantering, sorteringsutrustning, kompaktorer mm var nödvändigt för att lägga upp hanteringssytemet för avfallet inklusive avfallsföretaget KSRR gav bra resultat i förstudien natruligtvis med nödvändig hjälp från våra basilianska partners. Projektet var också av stor nytta SME-företaget LundaHydro and hjälp med företagskontakter från SSSE.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.