Integrated Computational Materials Engineering (ICME) för superlegeringar

Reference number 2017-02512
Coordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 761 760
Project duration July 2017 - February 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Metallic material
Call Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Purpose and goal

Den aktuella genomförbarhetsstudiens syfte och mål, nämligen att validera den bärande idén, har uppfylls: Genomförda beräkningar kan med god precision kopplas mot resultat för metallografi som ställts till förfogande och resultat från litteraturen som granskats. Som förstudie med begränsade resurser har åtskilligt uppnåtts vad gäller målen om beräkningar och homogeniserande värmebehandlingar, förgrovning av gammaprim och precisionen i databasen. Dock återstår mycket arbete med att koppla beräkningar med mikrostruktur och egenskaper.

Expected results and effects

Som bärande idé har projektet framgångsrikt belyst möjligheterna med ICME, CALPHAD och superlegeringar, applicerat på ett antal tekniska frågeställningar samt ur ett bredare didaktiskt perspektiv. Det sista är viktigt såtillvida att erfarenhet och kunskap om alla komponenter i projektet initialt var begränsad och det finns nu en större kunskap och tillförsikt vilket är viktigt vid en fortsättning i ansökan om ett projekt i full skala.

Planned approach and implementation

Den bärande idén har behandlats och drivits av en projektkommitté med representanter från de deltagande företagen och kopplat till en styrgrupp från Jernkontoret. Totalt hölls sju möten, startmöte 2017-08-28 och slutmöte 2018-03-26, med Magnus Hasselqvist från Siemens Industrial Turbomachinery som ordförande. Genomförandet har varit framgångsrikt och effektivt genom att projektet kunnat dra nytta av befintliga kunskaper samt att det har skapat förtroende hos projektdeltagarna angående att dela med sig av interna resultat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.