Insurello - digitalisering av försäkringsersättning

Reference number
Coordinator Insurello AB - SSE Business Lab
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration March 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Projektet har ämnat att utvärdera möjligheter kring den mest kritiska delen när det gäller försäkringsersättning att identifiera vilka försäkringar en skadedrabbad har. Vårt mål har varit att bygga en teknisk lösning som identifierar samtliga möjligheter till ersättning som finns.

Expected results and effects

Efter projektets genomförande så har vi redan den bästa digitala lösningen för försäkringsersättning som finns på marknaden. Förväntade effekter är också att framtida utveckling kommer kunna bli mer skalbar, givet noggrann lagd arkitektur. Slutligen kommer det innebära att vi kan skapa en tidseffektiv och smidig kundupplevelse i en annars väldig analog process i en trögrörlig bransch.

Planned approach and implementation

Upplägget gick ut på att kartlägga brister med vår nuvarande arkitektur givet vårt projektmål. I anslutning med detta har kravställning formulerats av projektledare med hjälp av advisors och kunder. Genom en kontinuerlig iterativ process under projektets gång har vi byggt en teknisk lösning som godkänts av samtliga intressenter.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.