INSTEC Workshop i Kochi Dec 2008

Reference number 2008-04152
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mark- och vattenteknik
Funding from Vinnova SEK 148 866
Project duration December 2008 - January 2009
Status Completed