INPROASIT -Integrerad process, automation, styr och process-IT design

Reference number
Coordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Funding from Vinnova SEK 385 186
Project duration November 2015 - April 2016
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Call Strategic innovation program PiiA - summer 2015

Purpose and goal

Projektet har som planerat samlat personer med kompetens och erfarenhet inom processteknisk design, instrumentering, automationsdesign och industriell IT-design från olika processindustriella branscher och dess leverantörer för att skapa ett bredare grepp kring hur designarbetet kan förbättras.

Results and expected effects

Workshopresultat sammanställdes för workshopdeltagarna och projektet har resulterat i skriften ´Goda råd för integrerad design inom processindustri´ som ger praktiska råd för design, samt skriften ´Kompetens-, utbildnings- och forskningsbehov för framtida god design inom processindustrin´ som visar och föreslår insatser för att förbättra projektområdet.

Approach and implementation

Uppstartsmöte via telefon/video, med frågor till partners om design. Workshop 1 i Göteborg var uppskattad och bredden på deltagare gjorde att vi fick ett bra underlag för vidare analys och sammanställning. Rapportutkastet togs fram och skickades ut för remiss till alla projektpartners. Workshop 2 hölls i Stockholm, Göteborg samt via Lync. Där diskuterades rapporten. Synpunkter från workshop 2 arbetades in i rapporten innan remiss. Vi beslutade då att dela upp slutrapporten i två delar; en del med fokus på Goda råd och en del som behandlar kompetens och forskningsbehov.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.