Innovativt strålskydd

Reference number 2015-06088
Coordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Funding from Vinnova SEK 15 000
Project duration November 2015 - January 2016
Status Completed
Venture Resebidrag EUREKA och Eurostars
Call Resebidrag EUREKA

Purpose and goal

Att träffa tre potentiella samarbetspartners för att utvärdera möjligheten att tillsammans utveckla en ny strålskyddsprodukt. Vi hade en bra diskussion och kommer att gå vidare med en ansökan med en, eventuellt två, av parterna.

Results and expected effects

Vi diskuterade behovet av en ny produktidé med tilltänkta samarbetspartners och fann att vi tillsammans skulle kunna ta den till marknaden. Vi kommer nu att gå vidare genom att påbörja en Eurostars ansökan.

Approach and implementation

Vi träffade tre potentiella partners på Medica.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.