Innovativt och Genusmedvetet Ledarskap

Reference number 2012-01927
Coordinator Fiber Optic Valley AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration August 2012 - March 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet var att utveckla ny kunskap kring näringslivets behov och framtida utmaningar inom området genusmedvetet och innovativt ledarskap, och utveckla en strategi för att hantera detta. Det behövs en fördjupning av forskningen inom området men framför allt krävs en tillämpning och verifiering av redan befintlig forskning. Nyttiggörandet och verifieringen måste ske interaktivt och i nära samverkan med näringslivet och med nya innovativa affärsmodeller för att kunna erbjuda målgruppsanpassad kunskap. Agendan har genererat en långsiktig strategi för att hantera denna utmaning.

Results and expected effects

Efterfrågan på mer lättillgänglig och målgruppsanpassad kunskap kring genusmedvetet ledarskap och affärsutveckling måste mötas genom att förutsättningar skapas för att tillämpa redan befintlig forskning inom området. Näringslivets efterfrågan matchas inte av ett erbjudande, i det här fallet beroende på att det saknas leverantörer och en utvecklad bransch som kan erbjuda paketerade lösningar. Här finns en stor potential för tjänsteinnovationer som innebär nya affärsmodeller där man utvecklar och verifierar befintlig kunskap i olika testbäddar och sprider den.

Approach and implementation

Agendaarbetet har involverat ett flertal av Fiber Optic Valleys medlemsföretag och andra näringslivsrepresentanter både under behovsanalysen och strategiarbetet. För att säkerställa att strategin är användbar i praktiken har även ett flertal ledande forskare, konsulter och tongivande experter inom kunskapsområdet engagerats. De representerar en tvärvetenskaplig specialistkompetens med kunskapen att skapa en sektorsövergripande agenda. Behovsanalysen har genomförts både i form av individuella intervjuer och i olika workshops i form av open innovation.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.