Innovativt mätinstrument för olja i vatten avsett för en global marinmarknad

Reference number 2015-01842
Coordinator BRANNSTROM SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 1 338 778
Project duration June 2015 - August 2016
Status Completed
Call Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Purpose and goal

Utvecklinglingsarbetet av innovativt mätinstrument för olja i vatten avsett för en global marinmarknad har genererat 2 patent och ett mätinstrument med unika prestanda. Mätinstrumentet har tilldelats varumärket ´Greenmon´.

Expected results and effects

Greenmon har rönt stort intresse i den begränsade grupp av företag som varit informerad om utvecklingsarbetet. Marknadsföring startar under september 2016. Inledningsvis är marknaden begränsad till mätinstrument utan behov av certifikat och mätinstrument för kunders utvärdering. Nödvändigt certifieringsarbete kommer att pågå under hösten 2016 och avslutas under första kvartalet 2017. Under 2018 räknar vi med att Greenmon kommer att lämna ett betydande bidrag till företagets omsättning.

Planned approach and implementation

Greenmon överensstämmer väl med förslaget i ansökan beträffande elektronisk och mekanisk uppbyggnad samt optisk design. ´Dead-lines´ och och på förhand uppskattade nödvändiga arbetsinsatser för samtliga arbetspaket har överensstämt väl med det faktiska utfallet. De valda ljusvåglängderna som mätningarna baseras på har under arbetets gång justerats en smula vilket till viss del bidragit till att butgeten för materialinköp överskridits. Totalt överskreds butgeten med 10%.

External links

http://www.brannstrom.se/greenmon/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.