Innovativa verktyg för drug-discovery

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för farmaci
Funding from Vinnova SEK 12 600 000
Project duration November 2009 - April 2014
Status Completed