Innovativa parkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer

Reference number
Coordinator TUB Trafikutredningsbyrån AB
Funding from Vinnova SEK 3 460 000
Project duration August 2012 - November 2014
Status Completed
Venture Challenge-driven innovation - Phase 2 Collaboration
Call Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2012)

Purpose and goal

Konsortiet Innovativ Parkering har under Trafikutredningsbyråns och KTHs ledning vidareutvecklat konceptet Flexibla Parkeringstal och anpassat det för genomförande inom respektive partners organisation. Syftet med Flexibla Parkeringstal är att skapa attraktivare boendemiljöer, nya mobilitetstjänster för dagens stadsbor liksom möjliggöra ökat bostadsbyggande. Projektresultaten påvisar att det finns stora möjligheter att tillämpa flexibla parkeringstal i Stockholm, men också kvarvarande utmaningar. Mer information finns på projektets hemsida: www.innpark.se

Results and expected effects

Projektet bekräftar byggherrars och myndigheters intresse av att hantera parkering vid bostäder på ett nytt sätt, så att kostnaden för parkeringsplatser för bil sänks, ytanvändning effektiviseras & byggande ger lägre klimatpåverkan. Resurser som frigörs satsas på nya mobilitetstjänster för boende, t ex bilpool, lastcykelpool och intelligenta leveransrum för varor beställda på internet. Kvarvarande utmaningar är bl.a. hur avtal mellan kommun/ fastighetsägare ska utformas för att vara stabila. För detta har projektet tagit fram en avtalskatalog för mobilitetstjänster mm.

Approach and implementation

Projektet har genomförts i samverkan mellan byggherrar, planmyndigheter, teknikkonsulter, utvecklingsföretag samt universitet. Genomförandet har bl.a. inkluderat att: - bedöma marknadspotentialen för införande av Flexibla Parkeringstal i Stockholms län - utveckla planer för två fullskaliga demonstrationsobjekt med vardera >100 lghter - samla unik data om bostadskunders acceptans för olika sätt att planera bilparkering i Stockholm - demonstration av ny teknik för att underlätta godstransporter genom system för att ge förare information om var det finns ledig p-plats.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.