Innovativa Logistiklösningar för Matdistribution i Stadsområden

Reference number
Coordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Energi och teknik
Funding from Vinnova SEK 49 750
Project duration November 2015 - January 2016
Status Completed

Purpose and goal

Detta planering projekt har skapat möjlighet för Dr. Techane Bosona, under december 2015, att besöka URP och identifiera potentiella projektpartner i privata livsmedelsdistribution företag i Gold Coast. Viktiga diskussioner hölls med potentiella mentorer vid URP om komplett förslaget och genomförande, identifiering av bästa partner från den privata sektorn, och framtida samarbete. En komplett förslag är under utveckling och kommer att överlämnas till VINNMER Marie Curie Academy.

Results and expected effects

Samarbetet mellan SLU och URP har stärkts under forskningsvistelse. Fem potentiella privata partners har identifierats och en partner kommer att väljas i samråd med URP. Relevansen av undersökningen av de innovativa metoder för matdistribution i stadsområden att minska miljömässiga och ekonomiska konsekvenser diskuterades. Genomförandet och förväntade resultat av komplett förslag har diskuterats. Besöket har ökat internationell erfarenhet av Dr. Bosona.

Approach and implementation

Detta planering projektet var planerad att genomföras under November 2015 - januari 2016. Följaktligen har förberedelser gjorts under november 2015. Forskningsbesök genomfördes under december 2015 och rapportskrivning och utveckling av avsedd fullständiga förslag gjordes under januari 2016. Vidareutveckling av fullständiga förslag pågår i samråd med potentiella mentorer från URP av Griffith University.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.