Innovativa konkurrenter i tillväxtekonomier - nya krav på produktutveckling

Reference number
Coordinator Högskolan i Gävle - Akademin för Teknik och Miljö
Funding from Vinnova SEK 5 917 512
Project duration November 2014 - July 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet har varit att analysera hur innovativa industriföretag i tillväxtekonomier på kort tid utvecklat förmågor till innovativ och avancerad produktframtagning, och tydliggöra vad svenska företag kan lära av detta. Projektet har utveckla vetenskaplig kunskap om de innovativa snabbväxande företagen samt bidragit till strategisk kunskap hos medverkande svenska företag om hur utmaningarna från de innovativa företagen kan mötas både genom konkurrens och samarbeten.

Expected results and effects

Projektet har tydliggjort hur teknologiska- och marknadsfaktorer förklarar den snabba utvecklingen av innovativa förmågor i studerade företag, och hur företagen kan utveckla produkter av hög kvalitet till låga kostnader. Förmågan bygger på stora FoU-satsningar, organisering för snabb produktframtagning, tillgång till hög kompetens och lågkostnadsbas. Projektet har identifierat strategier för svenska företag kring teknologiskt ledarskap, lägre kostnader, lärande och strategiska samarbeten.

Planned approach and implementation

Projektet har omfattat (1) fallstudier av innovativa företag i olika industrier (anläggningsmaskiner, flyg, värmeväxlare och telekom) i Kina, Turkiet och Brasilien, (2) studier av patentportföljer, (3) analys av enkätdata från världsbanken, (4) workshops med svenska företag och (5) resultat spridning genom publikationer, film och en större konferens. Projektet genomfördes framgångsrikt av Högskolan i Gävle, Linköpings universitet, Volvo CE, Saab Aeronautics, Atlas Copco och Alfa Laval.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.