Innovativ simulering för Unga inom entreprenad branschen

Reference number
Coordinator TENSION GRAPHICS AB
Funding from Vinnova SEK 606 304
Project duration November 2011 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ge ungdomar som använder simulatorteknik och spelutvecklingsverktyg i sin utbildning, förutsättningar att själva vara med och påverka utbildningens innehåll och därmed också vara delaktiga i utvecklingen av framtidens utbildningar inom entreprenad- och spelutvecklingsbranschen. Vårt mål var att utveckla ett interaktivt verktyg som nu kan distribueras till ungdomar inom entreprenad- och spelutvecklingsutbildningar.

Results and expected effects

Ett av projekten har kommersialiserats och finns inom kort att köpa på PSN. I projektet har det genererats över 14 st nya övningar inom entreprenadsimulering. Vi har idag över 20 stycken gymnasieskolor som i sin utbildning använder simulering och därmed räknar vi också med att över 200 gymnasieelever har tillgång till projektresultatet antingen som användare eller i ett kreativt syfte att skapa lokala egna övningar. Inom spelutvecklingsutbildning jobbar nu dagligen över 70 personer i eller kring de utvecklade verktygen.

Approach and implementation

Projektets ledning har skötts av representanter från spelutveckling och entreprenadbranschen samt Stiftelsen Teknikdalens företagsinkubator och en sammansatt utvecklingsgrupp bestående av ungdomar i åldern 18-30 år. Gruppens ansvar har varit att definiera och testa det interaktiva verktygets beståndsdelar. Enligt definitionen har vi sedan fokuserat på hur ett utvecklingsverktyg ska bli skalbart och kan användas inom flera olika tillämpningsområden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.