Innovativ samverkan för en modern landsbygd

Reference number
Coordinator Tranås kommun - Kommunledningen
Funding from Vinnova SEK 382 080
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Målet med förstudien var att skapa en bild av hur behovet ser ut för en gemensam idésluss. Detta utifrån en omvärldsanalys, en behovsanalys och en resursanalys. En sådan bild har vuxit fram under arbetets gång och vi vet nu hur vi vill jobba vidare. Vi har i förstudien fått bekräftat att de identifierade, två stora, utmaningarna kommunal service och kompetensförsörjning verkligen är stora utmaningar. Under de aktiveter som vi genomfört har vi ständigt återkommit till dessa, samt vikten av att jobba med dem.

Expected results and effects

Vi har i förstudien sett att det finns ett behov av en gemensam idésluss kommunerna emellan. Vi har en tydlig bild av hur vi vill jobba, utifrån de olika analyser som genomförts i förstudien. Vi ser ett stort behov av ett genomförandeprojekt för att möjliggöra införandet av en idésluss. Vi ser genomförandeprojektet som en naturlig och viktig fortsättning på arbetet i förstudien.

Planned approach and implementation

Vi har genomfört en omvärldsanalys, en behovsanalys och en resursanalys, samt jobbat aktivt i arbetsgrupp och styrgrupp. Vi har sett hur man jobbar på andra ställen och tagit åt oss av arbetssätt som finns där. Vi har sett hur behoven i de ingående kommunerna ser ut och det pekar på att det behövs en samverkan kring dessa frågor. Vi har kunnat visa på de resurser som finns idag, bl a ständiga förbättringar och hur vi ska jobba vidare med dem.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.