Innovativ rörlighet för program- och metodutveckling för utvärdering av utbildning

Reference number 2015-06582
Coordinator HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION I JÖNKÖP - Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB
Funding from Vinnova SEK 175 000
Project duration January 2016 - June 2017
Status Completed
Venture Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Call Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Purpose and goal

Syftet med projektet var att genom individrörlighet mellan utbildningsvetenskaplig forskningsutförare och myndighet för skolväsendet tillskapa en ny form av samverkan för program- och metodutveckling för utvärdering av utbildning. Projektet har prövat ett nytt koncept för myndighetens verksamhet, bidragit till samverkansmöjligheter även efter projekttidens slut samt haft positiv effekt på individens kompetens och nätverk för framtida forsknings- och utvecklingsarbete.

Expected results and effects

Projektet kanaliserades som ett forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket avsåg att i form av en förstudie pröva ett nytt koncept för myndighetens verksamhet. För närvarande är det osäkert om myndigheten beslutar att gå vidare med resultatet från förstudien till ett utvecklingsprojekt i större skala.

Planned approach and implementation

Upplägget bestod företrädesvis av samverkan i det forsknings- och utvecklingsarbete som avsåg att pröva ett nytt koncept för myndighetens verksamhet. Samverkansprojektet inleddes med en kartläggning av teorier om program och metoder för utvärdering av utbildning. Därefter formulerades en projektplan till förstudien, varefter förstudien genomfördes, analyserades och sammanställdes.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.