Innovativ kombination av etablerad fibersensorteknik skapar nya möjligheter

Reference number
Coordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration October 2016 - March 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Electronic Components and Systems. Pre-studies 2016.

Purpose and goal

Förstudiens mål har varit att utreda vilket mervärde en kombination av distribuerad fibersensorteknik och väl etablerad Fiber-Bragg-gitter-teknik kan ge i tillämpningar inom tex maskinövervakning. Syftet har varit att identifiera och utvärdera metoder för att få mer information ur sensorinstallationer, och därigenom öka dess nytta. Förstudien har identifierat realiserbar teknik som kombinerar bibehållen mätprestanda för FBG:er med distribuerade mätningar som bidrar med information om andra storheter. Kombinationen är av stort intresse för industrin.

Expected results and effects

Det viktigaste resultatet av förstudien är en föreslagen och demonstrerad metod som kombinerar distribuerade mätningar och FBG mätningar på ett sätt som väl möter de behov som uttrycks av relevant industri. Den föreslagna tekniken har prestanda som väsentligt ökar känsligheten och samplingsfrekvensen av relevant mätdata från fiberinstallationen. Detta medför avgörande fördelar vad beträffar prestanda och systemförenklingar i en eventuell framtida produkt.

Planned approach and implementation

Forsknings- och utvecklingsaktiviteterna har utförts av RISE Acreo vars primära uppgift har är att teoretisk och i labbförsök bedöma vilken prestanda som är möjlig samt göra en uppskattning av framtida utvecklingsbehov. SKF, som vill integrera den utvecklade tekniken i sina produkter, har bidragit med kravspecificering och behovsanalys. SKF har även bidragit med värdefull kompetens och erfarenhet kring hur fiberoptik integreras i komponenter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.