Innovativ idrott & friskvård

Reference number
Coordinator SPORT SUPPORT CENTER NORDIC AB
Funding from Vinnova SEK 767 681
Project duration September 2011 - May 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte - att genomföra en praktisk kunskapande innovationsprocess som både leder till nya innovatörer och innovationer inom idrott och friskvård har uppfyllts på bra sätt och med gott resultat. Det har blivit lite färre personer som gått genom hela processen än vi hoppats på. Vi har dock nått målen och med tanke på syfte och att effekten av projektet blir stor då det går in i ordinarie utbud på GIH och leder till att många nya ungdomar nu fått en miljö och möjlighet att få förverkliga sina idéer inom idrott och hälsa så är vi ändå nöjda. Mer detaljerad uppföljning i bilaga.

Results and expected effects

Det långsiktiga målet om att skapa en naturlig miljö och process för ungas affärsidéer inom idrott och friskvård där man med rätt parter snabbt får hjälp att gå från idé till kommersiell tjänst eller produkt har uppfyllts på mycket bra sätt och effekterna är direkta. Projektet blir utgångspunkt för ny ordinarie verksamhet vid GIH och kopplas ihop med en satsning på att skapa Sport Innovation Lab och samtidigt är andra aktörer runt om i Sverige intresserade av att testa konceptet. Planering pågår bl a för start av motsvarande vid Högskolan i Dalarna, Falun redan under hösten.

Approach and implementation

Upplägget med att utveckla och genomföra en innovationsprocess från ax till limpa i tre steg har genomförts enligt plan. Workshoparna har varit en blandning av föreläsningar, expertstöd och praktiskt arbete vilket gjort att alla medverkande både fått inspiration och ny kunskap samtidigt som de praktiskt kommit vidare i sitt eget innovationsarbete. Att gå från idé till marknad på fyra workshopar kräver en hel del hemarbete så deltagarna måste vara motiverade om det ska fungera. 24-timmars-racet är en klar succe och sätter turbo på processen.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.