innovativ hybridfästelement

Reference number 2017-01724
Coordinator Conspiro AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration March 2017 - May 2017
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2015-06960-en

Purpose and goal

1. Konceptstudie 1.1 -Utvärdera minst 3 konceptlösningar mot kraven: monteringstid, skjuvhållfasthet & produktionsbarhet. 2. Konceptlösning 2.2 Modellera vald lösning i 3D 3. Kontroll av möjliga Immateriella rättigheter 3.3 Sökning i PRV´s databas & hitta möjliga infallsvinklar för att skydda konceptet.

Expected results and effects

I detta arbete har vi tittat på nuvarande fästelement & kartlagt dess styrkor & svagheter, detta har resulterat i ett nytt koncept. I sökningar på PRV´s patentbas har vi tittat närliggande patent men bedömningen är att detta koncept går att patentera.

Planned approach and implementation

Nya produktionsmetoder kräver nya typer av fästelement. Genom att kombinera flera funktioner i ett och samma moment kan man spara tid och ändå få ett fullgott förband.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.