Innovativ förädling av renfällar för möjliggörande av försäljning till nya högvärdessegment

Reference number 2012-02652
Coordinator KERO LEATHER AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2012 - April 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att hitta orsaken till att hårstråna lossnar eller går av på renfällen under förädlingsprocessen samt under användandet av den färdiga produkten. Målet är att hitta medel som förstärker och skyddar hårstråna på renfällen. Därmed utökar man användningsområdena och förbättrar samtidigt lönsamheten för renfällar.

Results and expected effects

Projektet resulterade i kännedom om var hårstrået är mest känsligt under processen och därmed insikt om möjligheterna att gå vidare för att minska hårsläpp. Dessutom har arbetet också gett kunskap om vilka typer av produkter som kan användas för att förstärka hårstråna så att de ska tåla mekanisk nötning.

Approach and implementation

Hårstråna från olika typer av fällar från olika processteg och olika behandlingar har analyserats genom test av draghållfasthet, kamning och mekanisk nötning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.