Innovativ, effektiv och skalbar teknik för vattenproduktion

Reference number 2011-00967
Coordinator Picoterm AB
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration June 2011 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte är skapa förutsättningar för Picoterm att exploatera sin innovativa patenterade termoakustiska teknik inom tillämpningen vattenproduktion tillsammans med ett multinationellt industriföretag. Syfte och mål får anses vara uppfyllt. Picoterm har demonstrerat anläggningen för ett internationellt företag och diskussioner om samarbete förs.

Results and expected effects

Projektet gick/går enligt planen, Picoterm har nått önskat intresse på den internationella marknaden för termoakustik och ett flertal stora aktörer har sett fördelarna med den termoakustiska tekniken. Alla resultat visar att en effektiv väg till vatten genom kondensering av luft är fullt möjligt

Approach and implementation

Picoterms teknik har visat sig fungera efter projektplanen. Vad som visat sig är att projektet är i behov av ytterligare genomlysning och utveckling av en effektiv luftflödeshantering. Projektet skall föras över till SP i Borås där skall SP:s specialister skall undersöka luftflödeshanteringen och vilken lösning som passar ändamålet vattenproduktion bäst.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.