Innovativ cirkulär modetjänst baserad på onlineförsäljning och returer (COTOUR)

Reference number
Coordinator H & M HENNES & MAURITZ GBC AB - H & M HENNES & MAURITZ GBC AB, Borås
Funding from Vinnova SEK 828 000
Project duration September 2013 - August 2015
Status Completed
Venture Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Call Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Purpose and goal

Projektet har syftat till att H&Ms produkter får en minskad miljöbelastning över livscykeln vid onlineförsäljning. Målet har varit att utveckla en returtjänst för oönskade kläder hos konsumenter där leveranstransporten används som returkanal. Den utvecklade returtjänsten har efter tester visat på kundacceptans och är logistiskt möjlig att genomföra med lönsamhet för transportföretaget. Dock är returtjänsten inte kostnadsneutral utifrån nuvarande beräkningsmodell för tranportkostnader, baserat på de uppmätta returvikterna i marknadstestet som understeg 8kg/paket

Results and expected effects

Projektet har utvecklat ny kunskap hos H&M och Spring Global Mail och Viktoria Swedish ICT avseende: > Returtjänstens påverkan på transportsystemet > Konsumenters incitament att vilja returnera oönskade kläder > Indikationer på returnerade mängder > Indikationer på kundacceptans av den utvecklade returtjänsten > Organisatoriska aspekter som påverkar en storskalig implementering. > Olika sätt att samla in kläder och textilier från Onlinekunder > Aktörer som kan bidra till en fortsatt utveckling > Generaliserbarhet för andra konsumentproduktsegment

Approach and implementation

För en storskalig implementering av returtjänsten behöver de organisatoriska utmaningarna beaktas för ´tjänste´ ägaren. Befintlig kunskap från innovationsområdet och forskargruppen påvisar att om den existerande och optimerade affärsmodellen i etablerade företag skall förändras, måste det ske med en specifik förståelse för att affärsmodellsinnovation utmanar existerande strukturer i organisationen och värdekedjan. Dessa strukturer måste identifieras och beaktas. Om inte, kommer den etablerade organisationen förhindra en implementering av den nya affärsmodellen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.