Innovationsupphandling av blodpåsar - ett pilotfall för stimulera miljöanpassad produktutveckling

Reference number
Coordinator Jämtlands läns landsting - Jegrelius Forskningscenter
Funding from Vinnova SEK 1 320 280
Project duration July 2009 - October 2010
Status Completed