Innovationstävling för Swedavia

Reference number 2013-04056
Coordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2013 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet med innovationstävlingen var att genomföra en internationell innovationstävling för att identifiera en lösning på bullerproblematiken på Bromma flygplats. Tävlingen genomfördes enligt planen och en lösning har identifierats.

Results and expected effects

Det förväntade resultatet var attidentifiera en bullerdämpande lösning för Bromma flygplats. Detta har gjorts och en lösning, inspirerad av det vinnande bidraget. kommer nu att projekteras och byggas på Bromma flygplats.

Approach and implementation

Tävlingen nådde ut till en bred global publik och rönte stor uppmärksamhet i media, nationellt såsom internationellt. Det praktiska arbetet kring tävlingen gick fint, jurygruppen, där bland annat representanter för de boende i Bromma kyrkby ingick, valde ut de vinnande bidragen i samråd med experter. Lösningen som identifierats kommer ligga till grund för det som nu skall implementeras.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.