Innovationsloopen - tillväxt genom samskapande innovation

Reference number 2013-05502
Coordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN
Funding from Vinnova SEK 1 075 000
Project duration December 2013 - November 2014
Status Completed

Purpose and goal

Innovationsloopen, en paketerad replikerbar plattform för kunskapsproduktion och samskapande innovation, med format och struktur som kan anpassas både för nationella och internationella regioner, samhällen och organisationer. Innovationsloopen är temadriven med årligt temaoch cykel, aktionsinriktad och medborgardriven med både fasta och ´rörliga´ mötesplatser för innovation och publikt-privata partnerskap (PPP). Syfte att ta innovativa idéer till prototyper till marknad/samhälle som tjänster, produkter eller processer. Syfte och mål väl uppfyllda.

Results and expected effects

30 innovativa idéer från Idéverkstäderna varav 8 vidare till Utvecklingsverkstäderna som levererade 7 prototyper: Movemate (hälsa/träning), Gear You Fear(fobibehandl), Real Stories och TellIT(medborgardriven journalistik), Lyckligare kommuner och ACI-store (tjänster framtidens inland) Playtive (familjespel hälsa). Movemate, ACI-store och Real Stories gick via råd och stöd via Företagsverkstäderna vidare till Pilotprojekt i VINNOVAs Mötesprojekt för undersökning av kommersialiseringsmöjligheter. Internat konf Innovation Loop Live, medverkan i internat konf mm

Approach and implementation

Tema 2014 - Kulturdriven Tillväxt. 4 Idéverkstäder under våren, Medborgardriven samskapande journalistik (Umeå), Framtidens Hälsovård (Umeå), Hälso-/sportregion (Skellefteå), Tjänster-Framtidens Inland (Storuman). Utvecklingsverkstäder-Maker´s Lab på Mötesplats Lycksele 3 - 5 juni. Företagsverkstäder juni - sept. Verkstäderna var aktionsinriktade och samskapande med kompetens-/bakgrunds-/åldersmixade grupper. Löpande utv./feedback för successiv förbättring leder till ny process 2015 för steget prototyper till marknad/samhälle. Stabil fungerande process

External links

The Innovation loop purpose, goals and activities. The main purpose is to make innovation happen and flourish. Region Västerbottens site för medborgardriven utveckling - Innovationsloopen med huvudnodMötesplats Lycksele

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.