Innovationskontoret Fyrkövern Verifiering för Tillväxt 0 år 2012

Reference number
Coordinator Mittuniversitetet - Mittuniversitetet Sundsvall
Funding from Vinnova SEK 559 000
Project duration February 2012 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet Verifiering för Tillväxt- 0 är att fler forskningsresultat skall kommersialiseras. I projektet används medel för att verifiera idéer och forskningsresultat i mycket tidiga skeden. Allt görs för att bekräfta om den kommersiella potentialen är tillräckligt stor så att projektet kan drivas vidare mot marknaden.

Results and expected effects

Totala antalet idéer som IK Fyrklövern hanterat 2012 är 141 (anställda) och 573 (studenter). Av dessa har 50 sökt VFT 0/1/2 och 44 har beviljats. Av dessa har 27 beviljats Vft-0, 15 Vft-1 och 2 Vft-2. Under 2012 har två projekt, som fått stöd, startat bolag

Approach and implementation

Arbetet inom projektet har fungerat bra då deltagande universitet/ rådgivare veckovis haft möten via Skype eller telefon. Inför varje möte har ansökningarna distribuerats till rådgivarna. Då beslut fattas av en grupp rådgivare från olika universitet har vi undvikit jävsituationer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.