innovationsklimat

Reference number 2014-01485
Coordinator FENA Lund
Funding from Vinnova SEK 337 500
Project duration April 2014 - October 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet och mål med projektet var att skapa en plattform av 500 behovsidentifierare som representerade 47000 studenter inom Lunds universitet. Samt att nio entreprenörsföretag skulle deltaga i en sådan plattform. Målsättningen för mötesprojektet var också att ta fram ett 30-tal skarpa projektidéer. Utfallet blev 500 behovsidentifierare och nio entreprenörsföretag deltagande samt att ett 20-tal skarpa projektidéer togs fram under mötesprojektet olika avsnitt.

Results and expected effects

Resultatet av ovanstående syfte och mål och förväntade effekter av mötesprojektet blev att sex pilotprojektansökningar har lämnats in till Vinnova. Samt att ytterligare ett projekt genomförs med egna medel.

Approach and implementation

Kick-off-möte med projektledningen. Fyra möten med behovsidentifierare för att scouta fram 500 idéer. Webb-sändning för uppföljning. Möte för att screena fram 30 skarpa företagsidéer. Planeringsträff för berörda deltagare för genomgång av de skarpa företagsidéerna. Heldagskonferens med idébärarna där de pitchar sina idéer enligt NABC för de nio deltagande entreprenörerna. Slutresultat sex pilotprojektansökningar. Vi har följt vår ansökan kring genomförandet och allt har fungerat enligt plan men där antalet ansökta pilotprojekt blev mindre än urspungsplanen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.