Innovationsfabrik Småland - Startfas

Reference number 2013-04900
Coordinator GISLAVED NÄRINGSLIV AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 436 000
Project duration November 2013 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektets startfas var att genomföra ett 48H Race to Innovation för att skapa en innovationsplattform för Gnosjöregionens SME företag. 53 människor med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter fram en samsyn på hur ett gemensamt utvecklingscenter skall generera innovationer i en underleverantörsberoende industriregion. Alla medverkande var positiva till arbetsprocessen som var fokuserad, energisk och effektiv. Grunderna lades till ett fortsatt arbete med att utforma struktur samt genomföra pilotprojekt Innovationsfabrik Småland.

Results and expected effects

Arbetsmetoden 48H Race to Innovation kan överföras till modell i Innovationsfabrik Småland. Kraftsamlingen skapar ett värdefullt nätverk av resurser för projektets fortsatta utformning och genomförande. Akademins roll fortsätter i t.ex studentresurser Arbetsmall och struktur för Innovationsfabrik Småland. Ett lokalt kapitalbolag med bred ägarbild som finansierar SME företag Värden för kommunikation utåt. Varumärken in för varumärkesskydd. Domän och webbsida. Handlingsplan och tidsplan som skall bygga projektorganisation, kartlägga kompetens och behov.

Approach and implementation

Ett 48H Innovation race skall effektivt skapa innovationer, en metod utvecklad av professor Kaj Mickos. Uppdraget nu var att bygga en innovationsplattform för Gnosjöregionen, Sveriges industrimotor. 53 deltagare delades upp i två kreativa grupper samt sakkunniga i ett backoffice som stängdes in i 48 timmar (näringsliv, akademi, politik, myndigheter, juridik). Samlad bred kompetens och tvärfunktionella team i en koncentrerad arbetsprocess gav dynamik och fokus samt ett användbart resultat. En uppskattad samverkansform av alla medverkande som nu är projektets ambassadörer.

External links

http://www.innovationsfabriken.com/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.