Innovationsdagar Brasilien

Reference number
Coordinator SGJ CONSULTING AB
Funding from Vinnova SEK 25 000
Project duration March 2016 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet och målet har uppfyllts dels genom att tidigare projektarbete presenterats och dels genom att, som en följd av detta, nytt intresse och förståelse för att fortsätta arbetet skapats.

Results and expected effects

Ett antal nya kontakter har konkretiserats, kontakter som kan medverka i det fortsatta arbetet.

Approach and implementation

Programmet för Sweden Brazil Excellence Week i Brasilien 16-21 maj har självklart styrt upplägg och genomförande. Deltagarna har dock varit av hög kvalitet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.