Innovationscheckar, utökning SME

Reference number 2011-04180
Coordinator IUC Sverige AB
Funding from Vinnova SEK 610 000
Project duration December 2011 - March 2012
Status Completed

Purpose and goal

Pilotprojektets syfte var att utveckla en modell med Innovationscheckar i SME som enkelt och obyråkratiskt men rättsäkert skulle kunna bidra till innovativa insatser i SME. Målbilden var att genomföra innovationsinsater och samtidigt utveckla en fungerande och administrativt enkel modell. Den utökade delen med ytterligare 5 Innovationscheckar har nyttjast för att testa om den initiala modellen är stabil. Både syfte och mål har uppfyllts fullt ut och vi kan se en stabil process idag.

Results and expected effects

SME med intresse, engagemang och vilja att genomföra innovationsinsatser identifierades via IUC-Nätverktes regionala bolag. Urval skedde där 20+5 av 132 SME fick möjlighet till en Innovationscheck. En modell för idenitifiktation, urval, tillväxtanalys, innovationsavtal och genomförande med uppföljning har utformats. Faktiska projekt har samtidigt genomförts och några produkter har nått marknaden under pilotprojektets löptid.

Approach and implementation

En initial SME identifikation av innovativa företag utfördes av IUC-Nätverkets regionala bolag. Tillväxtanalyser erbjöds de utvalda företagen, innovationsavtal tecknades där utvecklingsidé fanns och efter betalningskontroll genomförde projekten. Uppföljning skedde genom regionala IUC-bolagets projektledare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.