Innovationscheckar SME

Reference number
Coordinator IUC Sverige AB
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration July 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

För denna projektdel avseende 20 Innovationschekar till 20 SME där innovativa utvecklingsprojekt definierats och avtalats, har målen helt uppfyllts. Samtliga 20 utvalda företag har tecknat avtal.

Results and expected effects

20 innovationsprojekt i SME har initierats och genomförs under hösten 2011. Utfallen av projekten kommer att slutligen följas upp under kvartal 1 2012.

Approach and implementation

Kommer att genomföras genom intervjuer med ansvariga kontaktpersoner vid företagen samt värdering av den regionala arbetsprocessen för projektledarna vid IUC-bolagen

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.