Innovationscheckar 2015-2017 fortsättning

Reference number 2016-04080
Coordinator IUC Sverige AB
Funding from Vinnova SEK 7 000 000
Project duration September 2016 - June 2017
Status Completed

Purpose and goal

IUC Nätverkets insats är att förmedla Innovationscheckar till industriella och industrinära SMF där innovationsinriktade eller IP-strategiska utvecklingsprojekt finns och kan genomföras. Målet är kopplat till den tilldelade ramen på 350 Innovationscheckar under 3 år.

Expected results and effects

I det kortsiktiga perspektivet handlar det om att identifiera SMF som uppfyller kraven som ställ och att tillsammans med en initiera och genomföra ett utvecklingsprojekt som tillför företaget något nytt affärsvärde. Långsiktigt innebär checkarna också att företag kommit igång med innovativa projekt/IP-strategier som leder till tillväxt, vidareutveckling, nya kontakter med FoI-kompetenser och mer kunskap om att kunna söka andra offentliga stödmedel för fortsatt utveckling.

Planned approach and implementation

Inom IUC Nätverk medverkar samtliga 15 regionala IUC-bolag och de ca 35 projektledarna i arbetet att identifiera, analysera och coacha de projekt som initieras. Till sin hjälp har de en flerstegsmodell som inkluderar genomförande av en strategisk Tillväxtanalys (IUC Databas TBN), projektplaner, avtalsunderlag samt för IP-checkarna de PRV anvisningar som finns framtagna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.