Innovation in Action 2012 by Innovation Pioneers

Reference number 2012-02277
Coordinator Innovation Pioneers IP International AB - Innovation Pioneers IPI AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration January 2012 - November 2012
Status Completed

Purpose and goal

Att öka samarbetet inom näringslivet & därmed bidra med förbättrad innovationskapacitet för individer, i organisationer & samhället. IIA handlar om att ge deltagarna; -nya insikter & kunskaper om hur uthållig innovation skapas. -ökade kunskaper om metoder, processer & verktyg. -möjlighet att knyta kontakter med duktiga innovationsutövare. Målet med symposiet är dels att kommunicera, befästa och expandera iP som nätverk, dels att bereda deltagarna möjlighet att aktivt arbeta hands-on i workshops.

Results and expected effects

En levande, lärande och lösningsorienterad dialog mellan innovationsutövare i näringslivet, vilket leder till att hinder för innovation kan övervinnas och bana väg för fler framgångar. Ett öppet delande av kunskap, erfarenheter, verktyg och metoder som leder till avancemang i input såväl som output i innovationsprocessen. Samverkansprojekt i form av produkter och tjänster såväl som metoder och processer mellan symposiets deltagare och andra aktörer därefter. ökat antal medlemmar i nätverket.

Approach and implementation

IIA är ett 2-dagars event, under vilket 10 stycken halvdagsworkshops drivs. Respektive workshop genomförs vid 2 tillfällen. Deltagarna väljer vilka workshops de vill delta i. Workshopparna drivs av erfarna innovationspraktiker från medlemsbolagen i iPs nätverk. Partners involveras genom kunskapsdelande under workshoparna. Symposiet var också en viktig del för utvecklingen av projektsamarbetet med SIDA. Efter eventet fortsätter symposiet genom deltagarnas fortsatta dialog på nätverkets webbplats.

External links

Innovation in Action:s information-/registrering- och innehållssida.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.