Innovation för tillväxt

Reference number
Coordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Funding from Vinnova SEK 12 000 000
Project duration August 2009 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet Innovation för tillväxt är att bidra till förutsättningarna för att öka Sveriges innovationskraft.

Results and expected effects

Bidraget till det innovationspolitiska arbetet är ett inspel,Innovationsplan Sverige,i form av en vision, förslag till konkreta åtgärder samt en arbetsprocess som kan skapa en kraftsamling kring innovation. Innovationsplan Sverige har överlämnats till näringsministern och finns tillgängligt via länken.

Approach and implementation

Processen har präglats av dialog och aktiviteter. Mer information ges i Innovationsplan Sverige.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.