Innovation för preventiva hälsotjänster

Reference number 2016-00674
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Uppsala
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2016 - December 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Purpose and goal

Syftet med projektet är att: - gå från patient till hälsosam livsstil - gå från medicin till prevention - gå från behandling till medskapande - gå från vården som mottagning till ekosystem av tjänster. Detta kräver en bred samverkande aktörskonstellation där vi skapat en grund hos vården att arbeta med externa aktörer i samhället och en bred aktörskonstellation. Konstellationen har tagit fram ett första koncept för en tjänsteplattform där olika aktörer kan bidra med sina respektive kompetenser. Plattformen använder tjänster samt nya prototyper från de deltagande aktörerna

Expected results and effects

3 landsting engagerade; Värmland, Blekinge och Region Skåne. Projektet har fört diskussioner med över 20 andra aktörer om att delta i att utveckla preventiva hälsotjänster. Det handlar om både kommuner/skolor (elevhälsan) i respektive landsting, frivilligsektor som ex BRIS, Röda Korset, Maskrosbarn m fl, samt företag som Apotek, läkemedelsföretag, IT-företag, designbyråer samt riskkapitalbolag. Projektet har skapat en första visualisering gjorts av hur tjänstekoncept och plattform kan utformas. Vi tror att om 5 år pilotkör 5 landsting en tjänsteplattform.

Planned approach and implementation

Innovation Skåne, RISE och Landstinget i Värmland har utgjort projektgruppen som drivit arbetet. Vi har byggt arbetet på en omvärldsanalys och ett arbete i Värmland kring nya sätt att möta ungdomar som mår dåligt med digitala tjänster. Planen var att arrangera några workshops där vi bjöd in aktörer och gemensamt arbetade fram ett koncept. Men vi valde att istället bearbeta aktörer enskilt och i slutet ha en större workshop (designjam) kring psykisk ohälsa där alla fick känna på den grundläggande arbetsmetod vi baserar tjänsteutveckling på som handlar om att aktivt involvera de unga.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.