Innovation för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Reference number 2010-02596
Coordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Norra Djurgårdsstaden Innovation, Exploateringskontoret
Funding from Vinnova SEK 6 428 738
Project duration December 2010 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Under perioden 2011 - 2013 har Norra Djurgårdsstaden Innovation bedrivit projektet ´Innovation för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden´ med stöd av Vinnova.Syfte med projektet har varit att utveckla en innovationsprocess bland nyckelaktörer i Norra Djurgårdsstaden som bidrar till att högt ställda klimat-, miljö- och hållbarhetsmål uppnås samt att vidareutveckla det internationella samarbetet till lärande, innovation och teknologisamarbete inom hållbar stadsutveckling. Projektets strategi har varit att utgå från en innovationsprocess som är efterfrågedriven där existerande problem eller avsaknad av hållbara lösningar definierar behovet av innovation i stadsutvecklingen.Projektets övergripande mål har varit att:bidra till att innovativa hållbara lösningar utvecklas och används i NDSbidra till en klimatpositiv utveckling i Norra Djurgårdsstaden (enl C40)bidra till stadsdelens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetbidra till att hållbara livsstilar utvecklas (miljösmarta & livskvalitet)bidra till internationalisering av svenska företag inom miljöteknikområdetoch hållbar stadsutvecklingProjektet har bestått av aktivtiter inom följande fyra komponenter:Komponent 1. Innovationskatalysator för hållbara lösningarKomponent 2. Innovation för hållbara livsstilar, livskvalitet och lyckaKomponent 3. Internationellt samarbete för lärande, innovation och teknologisamarbeteKomponent 4. InnovationsprojektDe främsta resultaten av projektet är följande:Efterfrågedriven innovationsprocess i Norra DjurgårdsstadenDialog med byggherrar och andra nyckelaktörer (identifiera behov)Forum för hållbara lösningar (som möter byggherrars behov)Process-metodik ´Hur samproducerar vi den hållbara stadsdelen?´Learning Program för klimatpositiv och hållbar stadsutveckling (i samarbete med CCI/C40)Stockholm som Leadership City för C40s globala nätverk klimatpositiv utvecklingUtvecklat samarbete med Business Sweden för export av svensk miljöteknikGlobal spridning av svenskt kunnande och teknologi inom hållbar stadsutvecklingInnovationsprojekt inom solenergi, återbruk (affärsmodeller) & hållbara transporterDiskussion om hinder och möjligheter i samverkan mellan kommuner och näringsliv

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.