INNOMERGE

Reference number
Coordinator Volvo Technology AB - Avd 6000 M1.7
Funding from Vinnova SEK 6 000 000
Project duration March 2012 - April 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utveckla innovativa servicekoncept och affärsmodeller inom området ´uptime´, transporteffektivitet och trafiksäkerhet där avancerad teknik för omborddiagnos kan användas på ett enklare sätt för anpassning av mer hållbara lösningar i lastbil för tillväxtmarknader. De tjänstekoncept och tekniska lösningar som utvecklats tillsammans med affärsmodeller möjliggör högre tillgänglighet och bättre användning av de lågpris lastbilar i Indien. Resultaten från kundundersökningen och marknadsanalys kan vara användbart för andra branscher i Sverige.

Results and expected effects

Att lyckas på tillväxtmarknader och hantera framtida låg kostnad lastbil konkurrenter från Asien in på den europeiska marknaden är en viktig utmaning för den svenska fordonsindustrin. Projektet skapade frugal tekniska lösningar och servicekoncept som gör det möjligt att införa relativt mer modern teknik i lastbilssegment som säljs i Indien. Nya affärsmodeller för tillgänglighet och betalning efter prestation på tillväxtmarknaderna utvecklades. Detta kommer att lyfta marknaden. Kundinsikt är nyckeln till marknadspenetration i låginkomstländer.

Approach and implementation

Projektet inleddes med forskning vid olika regioner i Indien för att förstå den kommersiella fordonsmarknaden och för att få en djupare inblick i indiska marknaden. Kunder, återförsäljare, åkerier, förare och tekniker för lastbils intervjuades. De forskningsrapporter som genereras användes för att utveckla servicekoncept och tekniska lösningar. Projektet var ett av sitt slag inom Volvo att samarbeta med framväxande marknaden inom tjänstekoncept och affärsmodeller. Både Chalmers och Högskolan i Halmstad har uttryckt god förståelse för den indiska marknaden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.