INFORMATIONSVÄXELN - en samlingsplats för enkel och effektiv distribution av och åtkomst till öppna datakällor

Reference number 2013-05006
Coordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2013 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projekt Informationsväxeln är att utvärdera olika sätt att organisera, operera och kvalitetssäkra informationsväxlar som den fasta punkten för olika typer av data som tillgängliggörs för vidareutnyttjande samt att öka åtkomsten till data. Genom detta projekt har syftet att stimulera organiseringen av open.stockholm.se i samband med Open Stockholm Award 2014, informerat av erfarenheter från nationella och internationella exempel, realiserats.

Results and expected effects

Projektet har bidragit till att befintliga datakällor förädlas med länkade data samt att nya datakällor kunde tillhandahållas genom open.stockholm.se och dataportalen som informationsväxel baserat på proaktiva affärsmodeller kring öppna data. Projektet ger vägledning om inrättandet av en informationsfederation och en informationsväxel med gemensam publicering av datakällor från flera delar. Det är grundläggande att all data kommer att göras tillgängliga för nedladdning på ett kontrollerat sätt för återanvändning från en plats via informationsväxeln.

Approach and implementation

Projektet har i huvudsak genomförts med följande aktiviteter: Stockholms stads Dataportal har utvecklats utifrån projektets designkriterier och kan även utgöra demonstrator för en informationsväxel. Stadens befintliga datakällor har utvecklats och kompletteras. En informationsfederation har etablerats. Viktiga fakta och erfarenheter har införlivats i projektet. En föreslagen plan för etablering av en informationsfederation med informationsväxel har presenterats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.