Inför en mångpolär värld - sammanhang och utmaningar för Europa

Reference number 2009-04736
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för tema
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration December 2009 - February 2010
Status Completed