Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden

Reference number
Coordinator FÖRENINGEN REFARM 2030
Funding from Vinnova SEK 907 551
Project duration November 2016 - August 2017
Status Completed
Venture Circular economy
Call Circular flows - a call within circular biobased economy (pre-studies)

Purpose and goal

Syftet med projektet var att i förstudien utreda möjligheter och lösningar för att kunna realisera industriell symbios där produkten är fisk eller räkor och råvaror som recirkuleras är näring, återvunnet bassängmaterial och energi. Vi har i projektet nått målen att visa på sådana lösningar med ritningar och kostnadsberäkningar, för att i olika storleksskalor kunna bedriva odling av fisk eller räkor där värme, organiskt avfall och betong recirkuleras.

Expected results and effects

Ett resultat av projektet är att en ny bioflockodling av Tilapia, baserad på restvärme och restavfall, inom något år kommer uppföras. Projektet har också resulterat i dialoger bland annat med avfallshanterare, industrier, entreprenörer och intresseorganisationer. Dessa dialoger fortsätter efter projektets slut. Modeller med kostnader för anläggningar i olika storlekar har tagits fram, och djurvälfärden har övervägts i detta arbete. Ett annat viktigt resultat är hur social hållbarhet kan främjas genom småskalig fiskproduktion i flerfamiljshus eller lantbruksbyggnader.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes i samarbete mellan de fyra projektparterna och referensgruppen. Fyra möten med referensgruppen genomfördes under projektperioden, och projektparterna hade kontinuerlig kontakt. Inledningsvis gick projektet långsammare än förväntat på grund av bland annat sjukskrivning. Projektparterna arbetade parallellt med framtagande av ritningar och kostnadsberäkningar, utvärdering av odlingssystem, dialoger kring potentiella case för genomförande och så vidare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.