Industriell håltagning i lättviktsmaterial

Reference number
Coordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Funding from Vinnova SEK 625 905
Project duration July 2015 - June 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2014-06295-en

Purpose and goal

Projektets syfte var att, via nya tekniker inom borrning och vattenskärning, utveckla kostnadseffektiva metoder för håltagning för skruvförband och genomföringar i hybrida svårbearbetade lättviktsmaterial (kolfiberkomposit- metall) tillsammans med flera aktörer i leverantörskedjan från olika branscher: flyg, rymd och verkstadsindustri. Teamet hann, trots att projektet avslutades i förtid, genomföra vattenskärningsförsök av en fullstor kompositkomponent inom rymdindustrin, samt verifiera ett nytt system för robotiserad vattenskärning i 3D av komposit.

Expected results and effects

På grund av att projektet tvingades avbrytas i förtid saknades tid och resurser att genomföra de planerade praktiska testerna och simuleringen av håltagningsmetoder för att åstadkomma effekter i form av kostnadsreduktion och kortare ledtider för håltagning i lättviktsmaterial. Positiva effekter av projektet är att en konstellation med olika aktörer skapats med en förhöjd kännedom om både aktörer och möjliga nya tekniker (vattenskärning, borrning). Detta kan leda till att flera av de önskade effekterna snabbare uppfylls än innan, tex i form av kommande samverkansprojekt.

Planned approach and implementation

Projektet startade med 5 tekniska arbetspaket samt projektledning. Under tiden som projektet pågick genomfördes arbeten med metodutveckling och förberedande tester hos de enskilda aktörerna. Det gemensamma seminarium efter 8 månader som var avsett att presentera resultat och planera för fortsatt implementering av resultat sköts fram då en av nyckeldeltagarna tyvärr var tvungna att hoppa av projektet. En nyplanering gjordes då av projektet med en reducerad omfattning och budget, denna avvek för mycket från ursprungsplanen för att finansiären skulle kunna godkänna planen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.