Induktionssintring av pulverkomponenter

Reference number
Coordinator Swerea KIMAB AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration October 2012 - September 2013
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-02182-en

Purpose and goal

Målet med projektet var att utvärdera möjligheter och begränsningar med induktionssintring. Projektets resultat visar att induktionssintring är möjligt. Den enda begränsningen vi har sett efter försöken kan vara produktionstakten. Detta kan balanseras med att induktionssintring är en mycket mer flexibel produktionsteknik än ugnssintring där takten skall hållas konstant. Inga andra tekniska begränsningar har hittats under projektet gällande t.ex. temperatur homogenitet, sintringskvalitet, oxidation.

Results and expected effects

Resultaten på induktionssintrade komponenter gällande både mekaniskprovning och mikrostruktur har överträffat förväntningarna: ökad böjhållfasthet med 10% och slagseghet med 20% jämfört med ugnssintring och brottytor som tyder på mycket starka halsar där brottet går genom pulverkornen.

Approach and implementation

Fokusen under projektet har varit att sintra med induktion och utvärdera sintrade komponenter med avseende till mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Att börja projektet med att sintra små komponenter har kunnat visa att temperaturen som mäts med infraröd pyrometer stämmer inte med verkliga temperaturen i komponenten. Den skillnaden kunde utvärderas och sintringen av skarpa prover för mekanisk provning kunde utföras med hänsyn till den skillnaden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.